De oude modules

Module Königsberg uit 2001
De eerste module die we met het DRG/DRB thema maakte was in 2001.
We hadden toen het idee opgevat een baan te gaan maken met het thema de Deutsche Reichsbahn en de Tweede Wereldoorlog.
Op deze manier konden we 2 hobby’s samenvoegen; modelspoor en modelbouw.
De baan bestond uit een middelgroot kolenbunker, een locdepot met 2 draaischijven voor 60 locomotieven en een haven met opstelterrein.
Het kolenbunker en de haven waren bijna klaar, op het locdepot lagen alleen de 2 draaischijven.

Tijdens het bouwen kwamen we erachter dat we veel te weinig opstelsporen konden maken voor de vele wagons die we hadden.
Om alleen al de 90 platte wagens voor de militaire voertuigen te kunnen plaatsen besloten we onder de tafel een tweede laag te maken met daar een schaduwstation met 20 sporen.
In 2004 lag deze er en was de toevoerrail inmiddels ook al gemaakt.
In de loop van het jaar is Omroep Flevoland opname komen maken van onze module.
Dat was een leuke ervaring om later onszelf en de baan op de tv te zien.
Helaas moest deze module wegens een verhuizing van Andre eind 2004 worden gesloopt.

Module I Königsberg Sud 2005
Met de bouw van deze module waren we in Januari 2005 gestart en deze begon al aardig vorm te krijgen.
Het lag in de bedoeling om met mijn hobbymaatje 2 banen te bouwen, een noordelijk en zuidelijk deel van de stad Königsberg.
Deze module was gebaseerd op het zuid deel van de stad Königsberg waar de ingang van Festung Wolvenschanze zich bevond.
Op deze module stond de kolenbunker en een locdepot voor 30 locomotieven met alle toebehoren.
Wel was het geheel een beetje veranderd ten opzichte van de oude module uit 2001.
Er waren wat meer sporen bij de kolenbunker bijgekomen maar zo was er ook een draaischijf met locloodsen verdwenen.

Het railplan lag volledig en was ik klaar met het aansluiten van alle wissels, seinen en sporen.
Deze waren volledig digitaal.
Toen begon het laatste deel van het afbouwen; de scenery plaatsen en het weatheren van de module.
Vlak naast de kolenbunker lagen de laadperrons voor de goederentreinen en de ingang van de Wolvenschanze.
Dat waren betonnen perrons, maar die waren nog niet vervuild en geweatherd zodat ze nog alleen de basiskleur grijs hadden.
Daar stond een hek met een klein gebouwtje wat toezicht kon houden op het spoor en de ingang van de bunker.
Op dit deel waren we een heel eind met het plaatsen van de scenery en de verlichting.
Op het iets hoger gelegen terrein naast de kolenbunker stond het grote kantoorgebouw van de Reichsbahn wat uitkeek over het gehele gebied.
Naast het depot en de draaischijf lag een stukje natuur met daartussen de sporen en de autoweg naar de stad.
Bij het goederenstation lagen een aantal korte en 2 lange opstelsporen en aan de kopzijde van deze sporen lag een wachtplaats met een kleine kolen en waterinstallatie voor de goederenloc’s.
De daar aanwezige locs konden dan zo aan de gereedstaande goederentreinen gekoppeld worden.

Ook het locdepot was klaar.
Rondom de draaischijf lagen 20 locloodsen en er waren daar ook diversen opstelsporen en een spoor met de vlampijpreiniger gesitueerd.
Al de sporen in de locloodsen stonden continu onder spanning zodat de lantaarns van de locomotieven konden blijven branden.
De locloodsen zelf waren van binnen voorzien van led verlichting, zodat als deze branden er een mooi natuurgetrouw beeld in de loodsen ontstond.
De draaischijf had 3 aanvoersporen, 2 vanuit de stad en 1 naar het depot.

Onder de tafel lag een railspiraal die het schaduwstation een aansluiting gaf met de rest van de baan.
In het schaduwstation stonden de diverse gemengde goederentreinen en de vlakke wagons met tanks en panzerwagens.
Dit schaduwstation bestond uit 4 verdiepingen met elk 3 sporenvan ruim 3 meter, genoeg voor een complete trein van 15 tot 25 goederenwagons.

Naast het depot lag een stukje natuur met een oude burcht.
Het geheel lag op een heuvel, waar ook de plaatselijke boer zijn boerderij had en de schaapsherder met zijn kudde rondtrok.


Deze module is in 2008 voor 75% afgebroken.
Alleen het deel met het stuk natuur en de oude burcht is bewaard gebleven.
Dit deel is met enkele kleine aanpassingen weer in de nieuwe module I van 2008 teruggekomen.

Baanplan 2008.
In 2005 is de oude module Königsberg Sud afgebroken en is alleen het deel met de burcht blijven bestaan.
Deze module bestond uit een depot met draaischijf en een stuk natuur.
Maar er moest een station op de baan komen, dus toendertijd maar eens een baanplan met depot, draaischijven en een station getekend en het paste allemaal net.
Het kolenbunker met bijbehorende kranen is toen iets ingekort mede doordat er een tweede draaischijf aan het depot is gekomen.
Ook het thema veranderde, het werd nu een grote stad in het noorden en een dorpje in het zuiden van Duitsland.
Het werden dus Königsberg (de stad) en Berchtesgaden (het dorp).
Aan de overzijde van het depot ligt het station Berchtesgaden, een dorp wat in werkelijkheid niet ver van de grens van Oostenrijk ligt.

De hele draaischijf met locloodsen is naar de andere zijde van de baan verplaatst en op bijna de oude plaats is er nu een tweede draaischijf verschenen.
Zo ontstaat er een depot met kolenbunker met aan beide zijde een draaischijf.
De eerste met locloodsen, de tweede alleen om locomotieven te draaien en naar het station of het depot te leiden.
Achter de eerste draaischijf met de locloodsen ligt een steile berg waarop zich de Berghof bevind.
Maar ja, waar het natuurlijk ook om ging was het realiseren van een station, en dat is gelukt.
Het is een middelgroot station met daar achter een stuk van het dorp.
De oude kern is omgeven worden door een deel stadsmuur met toegangspoort en uitlopend in de natuur.
De natuur met weilanden loopt over in enkele heuvels met spoortunnel en daar bovenop een oude burcht.
Dit deel was simpel in de nieuwe baan in te passen, zodat er toch nog een stukje van de oude module is blijven bestaan.
De sporen die door de tunnel lopen gaan richting het schaduwstation waar zich 22 sporen bevinden waar bijna alle goederenwagons staan.