Stations

Het Duitsland van voor de tweede wereldoorlog had vele soorten stations.
Van hele fraai afgewerkte neoklassieke gebouwen uit het begin van het ontstaan van de spoorwegen tot de zeer strakke moderne gebouwen uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
In onderstaande foto presentatie willen we dan ook een overzicht aangeven van de vele type gebouwen en alles wat rondom en in de stations aanwezig was.

Al in 1835 rijdt de eerste trein in Duitsland tussen Nürnberg en Fürth, in het toenmalige Koninkrijk Beieren.
Het eerste begin was er, en al snel volgde er meerdere lijnen van verschillende maatschappijen met alle hun eigen ideeën en technieken.
Één ding was wel overal het zelfde, men moest stations bouwen om de reizigers een onderkomen te bieden en waar ook de kaartverkoop en goederen afhandeling plaatsvond.
Vooral rond het begin van de 20e eeuw werden er mooie en ook vaak best grote bouwwerken gemaakt die in de steeds meer groeiende steden een vooraanstaande plaats kregen.
Sommige steden bouwde de meerdere stations meer naar de buitengrenzen van de stad, andere kozen voor een centralere plaats en daarvoor moest dan vaak wel bestaande woningbouw wijken.
Omdat de grote stations ook nogal wat ruimte nodig hadden voor het depot van de stoomlocomotieven en rangeergebieden voor de wagons was het vaak best wel ingrijpend om in een stad dit allemaal mogelijk te maken.
Vooral de depots en rangeerterreinen van Berlijn Anhalter Bahnhof en Keulen waren erg groot.
Maar ook in de kleinere steden en dorpen verschenen stations in vele bouwstijlen.
Door de aansluiting op het spoorwegnet werden deze kleine steden en dorpen veel beter bereikbaar en daardoor nam de economie daar toe.
De stations werden een belangrijke plek in die steden en dorpen die ook vaak de handel aantrok daardoor nam de bedrijfsvaardigheid dan ook toe.
Bij het ontstaan van de Deutsche Reichsbahn werd er wel geprobeerd de technieken meer te standaardiseren en werd er begin jaren dertig van de vorige eeuw ook in moderne stijlen gebouwd.
Er verschenen strak gebouwde stations met veel glas en was er binnen ook plaats voor moderne schilderingen op de muren.
Men moet bij die schilderingen dan denken aan vervoer, techniek of spoor-gerelateerde onderwerpen.
Maar ook de bestaande stations in de steden werden regelmatig aangepast en van binnen gemoderniseerd en uitgebreid om het groeiend aanbod van reizigers en goederen aan te blijven kunnen.
In de dorpen bleef het allemaal wat gemoedelijker en stonden de stations in een meer landelijke omgeving.
De stations in de dorpen werden goed onderhouden en regelmatig voorzien van plantenbakken met vele bloemen, wat vaak wel schilderachtige plaatjes opleverde.
In Duitsland zijn de verschillende bouwstijlen tussen de deelstaten goed te zien en deze werden dan ook toegepast op de bouw van de stations en bijbehorende emplacementen.

Tijdens de tweede wereldoorlog waren de spooremplacementen en stations een gewild doel en zijn er vele stations gebombardeerd.
Sommige liepen lichte schade op, maar anderen werden compleet met de grond gelijk gemaakt en vele zijn daarna niet meer in de oude stijl hersteld.
Van enkele stations zijn delen bewaard gebleven om als een soort monument te dienen en deze geven misschien nog een idee hoe grootschalig de stations en spoorwegterreinen van voor de tweede wereldoorlog wel waren.

Onderstaand staan nog 2 linkjes naar de echte stations die wij in ons thema op onze banen gebruiken.

 Station Berchtesgaden
 Station Königsberg